Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Tát hiền phi nương nươngFemale/Vietnam Group :iconpassion-designers: Passion-Designers
BE C R E A T I V E
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 110 Deviations 2,930 Comments 14,861 Pageviews
×

Newest Deviations

DeviantID+ by AutumnTatum DeviantID+ :iconautumntatum:AutumnTatum 3 0 [PSD]Thi xong roi may che oi! by AutumnTatum [PSD]Thi xong roi may che oi! :iconautumntatum:AutumnTatum 35 15 COMEBACK?! by AutumnTatum COMEBACK?! :iconautumntatum:AutumnTatum 42 38 [Fanart] Momoi satsuki x Aomine Daiki by AutumnTatum [Fanart] Momoi satsuki x Aomine Daiki :iconautumntatum:AutumnTatum 8 7 [Still editing] Momoi Satcuki x Aomine Daiki by AutumnTatum [Still editing] Momoi Satcuki x Aomine Daiki :iconautumntatum:AutumnTatum 5 32 Drawing of Levi by AutumnTatum Drawing of Levi :iconautumntatum:AutumnTatum 9 8 DeviantID+ by AutumnTatum DeviantID+ :iconautumntatum:AutumnTatum 6 12 Long live by AutumnTatum Long live :iconautumntatum:AutumnTatum 24 6 Shooting Star by AutumnTatum Shooting Star :iconautumntatum:AutumnTatum 16 5 SNSD Party Render by Tatum by AutumnTatum SNSD Party Render by Tatum :iconautumntatum:AutumnTatum 185 56 Taeyeon Party Render By Tatum by AutumnTatum Taeyeon Party Render By Tatum :iconautumntatum:AutumnTatum 86 36 Tiffany Render by Tatum by AutumnTatum Tiffany Render by Tatum :iconautumntatum:AutumnTatum 17 6 See the whole world by AutumnTatum See the whole world :iconautumntatum:AutumnTatum 35 61 Old art by AutumnTatum Old art :iconautumntatum:AutumnTatum 13 26 Discover the light by AutumnTatum Discover the light :iconautumntatum:AutumnTatum 18 22 Organic by AutumnTatum Organic :iconautumntatum:AutumnTatum 20 10
Tởm lắm T^T

Favourites

PSD FREE BY LOO LUYI by Luyi-Loo PSD FREE BY LOO LUYI :iconluyi-loo:Luyi-Loo 302 69 PSD FREE BY LOO LUYI by Luyi-Loo PSD FREE BY LOO LUYI :iconluyi-loo:Luyi-Loo 282 72 Textures pack #1 by vul3m3 by vul3m3 Textures pack #1 by vul3m3 :iconvul3m3:vul3m3 631 176 PSD 09 : Cyan n Violet by PEPNIE PSD 09 : Cyan n Violet :iconpepnie:PEPNIE 249 37 PSD #11 by msg2k3 PSD #11 :iconmsg2k3:msg2k3 614 188 PSD#4 by msg2k3 PSD#4 :iconmsg2k3:msg2k3 342 120 PSD BY LOO LUYI by Luyi-Loo PSD BY LOO LUYI :iconluyi-loo:Luyi-Loo 377 81 RanbowHorrors PSD Pack 2 by RainbowHorrors RanbowHorrors PSD Pack 2 :iconrainbowhorrors:RainbowHorrors 43 13 PSD#7-Coloring by shirobanhbeo by Rebellixclub PSD#7-Coloring by shirobanhbeo :iconrebellixclub:Rebellixclub 344 174 PSD Loo Luyi by Luyi-Loo PSD Loo Luyi :iconluyi-loo:Luyi-Loo 412 193 PSD Coloring # 2 by Letmeeat PSD Coloring # 2 :iconletmeeat:Letmeeat 189 54 Shape by ellaycie Shape :iconellaycie:ellaycie 3 0 Star BRUSHES by dann94 Star BRUSHES :icondann94:dann94 1,165 113 BEV# Glitch Typography (FREE) by BeverlyTypography BEV# Glitch Typography (FREE) :iconbeverlytypography:BeverlyTypography 99 3 [ TTS ] MIXXO #1 by sl0909 [ TTS ] MIXXO #1 :iconsl0909:sl0909 62 14 /jazz it up by MinBoyVSoneshowroom /jazz it up :iconminboyvsoneshowroom:MinBoyVSoneshowroom 23 3

Groups

deviantID

AutumnTatum
Tát hiền phi nương nương
Vietnam

Activity


Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconfantasticshin:
FantasticShin Featured By Owner Sep 23, 2016  Student Interface Designer
Tát tao comtback nè =w= Watch :iconminhbyeon: nhóe
Reply
:iconjia-horizon-artworks:
Jia-Horizon-Artworks Featured By Owner May 11, 2016  Hobbyist
happy birthday Birthday cake  icon
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner May 10, 2016  Hobbyist Traditional Artist
- nhớ tui ? TT
Reply
:iconayt2k5:
AYT2k5 Featured By Owner Apr 30, 2016  Student Interface Designer
- watch back ? Mần ?
Reply
:iconautumntatum:
AutumnTatum Featured By Owner May 1, 2016
ko watch back nha bạn :3
Reply
:iconjukiida:
JuKiiDA Featured By Owner Feb 5, 2016  Student Interface Designer
Tát T^T nhớ t hem
Reply
:iconautumntatum:
AutumnTatum Featured By Owner Feb 12, 2016
nhớ e iu của ta chứ, sr cưng rep trễ nhen, do chuyện học hành nên off ấy mà
thương em iu quá à, thơm cái coi/muaz muaz/
Reply
:iconjukiida:
JuKiiDA Featured By Owner Feb 18, 2016  Student Interface Designer
hehe dân rep trễ :D mà face câng là gì quăng link ta add cái lào :>
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Feb 4, 2016
Heyyyyy
Reply
Add a Comment: